SAIbysai Magenta Slip

$85.00

Mini Slip Dress
Lace detailing
Thigh slit